Friday, September 25, 2009

GamBaR-gAMbAr MEnuNjUKkAN VanDaLIsme
Kepada mereka,mungkin melukis gravitti pada dinding sejuk dipandang mata,tetapi tahukah mereka bahawa perkara sebegini hanya mengotorkan dinding .


Perbuatan seperti ini hanya merugikan wang kerajaan kerana mereka terpaksa berbelanja ribuan wang untuk memperbaikinya.Sebaliknya,kita hanya mengoyang kaki,menggunakan kemudahan awam yang disediakan dengan mudah.

Inilah perbuatan manusia yang mengamalkan sikap alpa.Mereka langsung tidak mempedulikan akan perasaan orang lain.Masyarakat hanya mementingkan diri sendiri.Apabila diperlukan,mereka menggunakan kemudahan awam,apabila tidak diperlukan,mereka merosakkannya.Sikap seperti ini hanya seperti pepatah Melayu,'selepas isi dimakan,kepah dibuang'.

No comments:

Post a Comment